truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Câu hỏi về tiếng anh


Tìm hiểu về chứng chỉ TESOL in CLASS của American Tesol Institute

Tôi có cần kinh nghiệm giảng dạy trước khi tham gia khóa học hay không?

Yêu cầu đầu vào của chương trình là gì?

Thời gian học và mức phí như thế nào?

Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp

Chương trình hỗ trợ việc làm được thực hiện như thế nào?

Nếu ở xa, tôi có thể thanh toán như thế nào?

Talent có các chi nhánh ở các quận huyện khác không?


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status