truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Tìm hiểu về chứng chỉ TESOL in CLASS của American Tesol Institute

TESOL ( Teaching English To Speakers Of other Languages) là chứng chỉ về giảng dạy tiếng Anh cho những đối tượng muốn trở thành giáo viên. Để đạt được chứng chỉ này, học viên cần phải có 120 giờ học, bao gồm học trên lớp, làm bài tập về nhà, viết bài cuối khóa và dự giờ.

TESOL in CLASS của ATI tập trung vào việc hương dẫn thực hành và cung cấp các kĩ năng giảng dạy

 Để được tham dự vào chương trình TESOL, học viên đòi hỏi phải có trình độ Anh ngữ nhất định theo quy định chung. Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được giới thiệu việc làm.


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status