truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Yêu cầu đầu vào của chương trình là gì?

Để tham gia vào chương trình, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh.
  • Có chứng chỉ TOEFL 550 ( 220 CBT ) hoặc IELTS -5,5 đến 6,5 
  • Nếu không hội đủ các điều kiện trên, học viên được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào.

Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status