truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các trung tâm Anh ngữ và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng giáo viên trong thành phố.


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status