truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Chương trình hỗ trợ việc làm được thực hiện như thế nào?

Một số trường khi tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn phải nộp hồ sơ trực tiếp( có kèm theo giấy giới thiệu của chúng tôi), riêng một số trường khác yêu cầu nộp qua email của Talent. Sau khi tốt nghiệp, học viên cần cập nhật email thường xuyên để nhận thông tin việc làm của Talent.


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status