truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Nếu ở xa, tôi có thể thanh toán như thế nào?

Nếu ở xa, bạn có thể chuyển tiền qua tài khoản của Talent và gởi bản photo ủy nhiệm chi qua email, sau khi nhận được tiền chuyển khoản và ủy nhiệm chi, Talent sẽ gọi điện và gởi email xác nhận.


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status