truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Nghiên cứu sinh là gì ?

 

Nghiên cứu sinh (kenkyusei) là cơ chế riêng của Nhật Bản, theo đó sinh viên không thuộc diện sinh viên chính quy, được phép tiến hành nghiên cứu một đề tài nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư trong một học kỳ hoặc một năm và không được cấp một loại bằng nào vào cuối khoá học. Tiêu chuẩn làm nghiên cứu sinh ở mỗi trường đại học không giống nhau; một số trường có thể nhận người đã tốt nghiệp đại học, một số trường nhận người có bằng Thạc sĩ. 

Có ba loại hình nghiên cứu sinh sau:


(1) Du học sinh không có mục đích lấy bằng cấp và chỉ làm nghiên cứu trong một thời gian ngắn
(2) Du học sinh ngắn hạn của Khoa sau đại học, trong khuôn khổ trao đổi sinh viên giữa các trường đại học
(3) Làm nghiên cứu sinh để chuẩn bị thi vào cao học.


Rất nhiều du học sinh thuộc diện thứ ba nói trên, nghiên cứu khoảng 1 năm và chuẩn bị ôn thi vào cao học. Tuy nhiên, không phải tất cả các du học sinh sau khi tham dự khoá nghiên cứu sinh này đều thi đỗ vào cao học, một số du học sinh thi trượt đã phải về nước.

 

Một số trường đại học cho phép du học sinh thi vào cao học ngay, nhưng cũng có một số trường đại học hay một số khoa lại muốn du học sinh tham dự khoá nghiên cứu sinh trước khi thi vào cao học. 


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status