truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Hoàng Văn Ninh

Học tập và rèn luyện tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ TALENT  và chỉ trong 1 thời gian ngắn, tôi đã được IELTS 7.5 


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status