truongngoaingu6 chung chi fce truongngoaingu5 truongngoaingu4
Support Online
0913.085.081
 • Tư vấn 1
 • Tư vấn 2
 • Văn Phòng
 • Videos clip
  Photos Library
  • Lễ tốt nghiệp
  • Hai Ha- TESOL 51
  • Ms Thy
  • Một tiết học tại trường
  • Lớp học TOEIC
  • Một tiết học với giáo viên nước ngoài 1
  Counter

  Bảng chuyển đổi thang điểm IELTS - TOEIC và TOEFL

   

  TOEFL Equivalency Table

   

  TOEIC

  TOEFL
  Paper

  TOEFL
  CBT

  TOEFL
  IBT

  IELTS

  Cambridge Exam

  CEFR

  VEC
  Online Score

  Approximate
  VEC Level

  0 - 250

  0 - 310

  0 - 30

  0 - 8

  0 - 1.0

   

   

  0 - 34

  2

  310 - 343

  33 - 60

  9 - 18

  1.0 - 1.5

   

  A1

  35 - 38

  3

  255 - 400

  347 - 393

  63 - 90

  19 - 29

  2.0 - 2.5

   

  A1

  39 - 45

  4 - 5

  397 - 433

  93 - 120

  30 - 40

  3.0 - 3.5

  KET
  (IELTS 3.0)

  A2

  46 - 53

  6 - 7

  PET
  (IELTS 3.5)

  B1
  (IELTS 3.5)

  405 - 600

  437 - 473

  123 - 150

  41 - 52

  4.0

  PET

  B1

  54 - 57

  8

  477 - 510

  153 - 180

  53 - 64

  4.5 - 5.0

  PET
  (IELTS 4.5)

  B1
  (IELTS 4.5)

  58 - 65

  9 - 10

  FCE
  (IELTS 5.0)

  B2
  (IELTS 5.0)

  605 - 780

  513 - 547

  183 - 210

  65 - 78

  5.5 - 6.0

  FCE

  B2

  66 - 73

  11 - 12

  550 - 587

  213 - 240

  79 - 95

  6.5 - 7.0

  CAE

  C1

  74 - 81

  13 - 14

  785 – 990

  590 - 677

  243 - 300

  96 - 120

  7.5 - 9.0

  CPE

  C2

  82 - 100

  15

  Top Score

  Top Score

  Top Score

  Top Score

  Top Score

  Top Score

  Top Level

  Top Score

  Top Level

  990

  677

  300

  120

  9

  100

  C2

  100

  15

   

  Write a review

  Your Name:

  entry_email

  entry_telephone

  entry_address

  Your Review:

  Note: HTML is not translated!

  
  Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status