Tin tức

Cô Thanh Trúc

Cô Trúc đã tốt ngiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, cô cũng đã hoàn thành khóa học TESOL và đã có hơn 05 năm kinh nghiệm giảng dạy, cô rất tận tâm, yêu nghề và phương pháp sư phạm tốt.