Tin tức

Thầy Nguyễn Khắc Trí

Thầy Khắc Trí là giảng viên chuyên đào tạo chương trình TESOL tại TALENT. 

Thầy đã có hơn 05 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo TESOL theo chuẩn quốc tế do Học Viện TESOL Hoa kì cấp chứng nhận.  

Thầy đã có bằng thạc sỹ chuyên nghành TESOL do trường đại học Victoria - Úc cấp. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý và với phương châm" Hết mình vì học trò", thầy đã giúp đỡ rất nhiều học viên thành công trong học tập và công việc.