Tin tức

Mỹ Dung- AVGT

Em luôn rất khát khao có thể gầy dựng lại từ đầu, một cách chắc chắn môn Anh Văn, đây là điều vô cùng quan trọng trong công việc của em, em đặt niềm tin vào Trung tâm nói chung và cô nói riêng nhiều lắm, đồng thời sẽ cố nỗ lực nữa, hy vọng mọi thứ được cải thiện!!! Em luôn mong thế!